Közúti baleset okozása: a résztvevők köre és a felelősség kérdése

Az, aki a közlekedés szabályainak súlyos megszegésével másnak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, közúti baleset okozásával vádolható meg. Az egyértelműen meghatározott jogi fogalom ellenére a valóságban sokszor nehéz bizonyítani, hogy ki követett el szabálytalanságot és melyik felet milyen mértékű felelősség terheli. Az alábbiakban megnézzük a közúti baleset okozásában résztvevőket és azt is, hogyan állapítható meg a bűnös kiléte.

Ki által valósulhat meg közúti baleset okozása?

Közúti balesetet csak járművezető okozhat, gyalogos vagy utas nem. Sértettnek minden esetben azt tekintjük, aki az incidens következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenved. Az elkövetés magatartása pedig a KRESZ szabályainak, valamint egyéb kapcsolódó előírásoknak a megszegését fedi le. Közúti baleset okozása általában gondatlanságból történhet meg, ami lehet aktív cselekvés, vagy éppen egy szükséges tevékenység mellőzésének következménye.

A gondatlan magatartás ebben az esetben egészen pontosan azt jelenti, hogy az elkövető tisztában van azzal, mit kellene tennie, mégsem teszi és bízik abban, hogy ennek nem lesznek negatív következményei. Gondatlanságnak tekinthető az is, ha a vétkes fél nem figyel a tőle elvárható módon és nincs tisztában azokkal a szabályokkal, amelyeket be kellene tartania. 

Közlekedési szabályszegés ugyanakkor az is, ha a járművezető a vezetésre alkalmatlan állapotban ül a volán mögé pl. alkoholfogyasztás, eszméletvesztéssel járó betegség vagy valamilyen gyógyszer következtében. 

A bűnösség kérdése

Közúti baleset okozása gondatlanul mehet végbe. A közúti baleset végrehajtásának körülményeit és a vonatkozó, be nem tartott vagy fel nem ismert szabályokat a bíróság vizsgálja eljárása során. 

A bűncselekmény akkor tekinthető befejezettnek, ha a sértett súlyos sérüléseket szenvedett. Tehát, ha csak a jármű vezetője sérül meg, más nem, nem beszélhetünk közúti baleset okozásáról. A fogalmat fontos elkülöníteni a közúti veszélyeztetéstől, amelynek során közvetlen veszélyhelyzet áll fenn. Ha ebben a veszélyhelyzetben az elkövető szándékos magatartást tanúsít, annak következményében pedig súlyos testi sértés valósul meg, közúti veszélyeztetésről beszélünk. 

Az elkövető felelőssége

Láthatjuk, mennyire összetett dolog egy közúti baleset okozása. Közúti balesetek ügyvéd alkalmazásával vizsgálhatók ki a legkönnyebben, hiszen egy ilyen ügyekre szakosodott jogi szakember ismereteinek és tapasztalatainak köszönhetően képes hatékonyan ellátni a vétkes védelmét. 

A balesetekkel kapcsolatos eljárás során a rendőrségnek, az illetékes bíróságnak és az ügyvédnek is óriási szerepe van. Közlekedési baleset okozása a leggyakrabban sebességtúllépés, a jobbkéz-szabály figyelmen kívül hagyása, irányváltoztatás vagy bekanyarodás alkalmával, vagy az elsőbbségadás elmulasztása miatt valósul meg. 

Ez utóbbi kérdéskör számos vitára és félreértésre ad okot, ezért a Legfelsőbb Bíróság általános iránymutatásokat is megfogalmazott a témában. Az azonban biztos, hogy a közlekedés résztvevőit azonos felelősség terheli, illetve a KRESZ szabályai közül mindegyik ugyanolyan fontos, nincs közöttük hierarchia. 

A közúti balesetek egyéb jellemzői

Azt már tudjuk, hogy közúti baleset okozása bűncselekményt csakis a vétkes jármű vezetője valósíthat meg. Ebből egyenesen következik, hogy a nem közúton, hanem pl. földúton, mezőn vagy egyéb területen megvalósított szabályszegés nem tekinthető közúti baleset okozásának. Ugyanakkor az elkövetőnek súlyos sérülés vagy halál okozásának esetén az általános szabályok szerint természetesen ebben az esetben is felelnie kell. 

Közúti baleset okozása tehát mindenképpen közúton, a vétkes jármű vezetője által valósul meg a sértett sérelmére, aki nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenved. A vádlottnak minden esetben érdemes jogi segítséget kérni. Dr. Janklovics Ádám ügyvéd közlekedési balesetekre szakosodott, így hatékonyan képes ellátni a vétkes védelmét.

Ajándékozási szerződés

Az ajándékozási szerződés egy vagyonátruházási ügyletet hoz létre, amelynek keretében az ajándékozó (saját vagyona terhére) ingyenesen nyújt vagyoni előnyöket az ajándékozottnak. Az ajándék lehet ingóság, ingatlan vagy vagyoni értékű jog. Annak érdekében, hogy az ajándékozás mindkét fél megelégedettségére szolgáljon, érdemes közelebbről is megismerkedni az előírásokkal!

Ekkor kell ajándékozási szerződést írni

Az ajándékozást nem minden esetben kell írásba foglalni, szóban vagy ráutaló magatartással is megköthető. Ingatlan vagy nagyobb értékű vagyoni jog esetén azonban ajánlott, sőt, ingatlan ajándékozás esetén kötelező is. Ingatlannál ugyanis a szerződés érvényességéhez ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzői okiratba foglalás is szükséges, a tulajdonszerzéshez pedig az ingatlan-nyilvántartásba való bejelentés.

Az ajándékozási szerződés nagy előnye, hogy utána illetéket fizetni nem szükséges abban az esetben, ha az ajándékozás egyeneságbeli rokonok, házastársak vagy testvérek között történik meg. Más esetben, ingatlannál és 150.000 Ft feletti értéknél vagyonszerzési illetéket kell fizetni az általános szabályok szerint.

A jogviszony alanyai és tárgya

Az alanyok értelemszerűen az ajándékozó és az ajándékozott, tárgya pedig az ajándék, ami – ahogy már említettük – lehet ingó, ingatlan vagy vagyoni értékű jog. Az ajándékra vonatkozóan előfordulhatnak bizonyos korlátozások, például a termőföld ilyen típusú átruházása esetén. A gyakorlatban gyakori a pénzbeli ajándékozás is.

Ajándékozási szerződéssel a jog közvetlenül áll be, az ajándékozott pedig jogosult annak követelésére. A törvény azonban meghatároz bizonyos eseteket, amikor az ajándékozó a szerződés teljesítését megtagadhatja. Mégpedig akkor, ha a szerződéskötést követően az életében olyan változások álltak be, amelyek következtében a szerződés teljesítése tőle nem várható el.

Az ajándékozó ugyanakkor ugyanakkor vissza is követelheti az ajándékot az 5 éves elévülési időn belül. Például akkor, ha:

 • az ajándékozónak létfenntartása érdekében szüksége van az ajándékra
 • az ajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozó sérelmére
 • téves feltevés okán valósult meg az ajándékozás

Az ajándékozási szerződéssel kapcsolatos tudnivalók

Azt már tudjuk, hogy az ajándékozott terhére kap az ajándékozott a vagyoni előnyöket. Az ajándékozás alapvető jellemzője pedig az ingyenességben rejlik, tehát mindezért az ajándékozottnak nem kell fizetni. Ha az ajándékot valamilyen ellenszolgáltatáshoz kötik, a szerződés érvénytelen.

Az ajándékozott köteles az ajándékot átadni, az ajándékozott pedig átvenni. Megvalósulhat valamilyen kötelmi jogban is a már említett esetek mellett, ilyen például egy tartozás elengedése, átvállalása vagy valamilyen engedmény nyújtása.

Az ajándékozási szerződés minden esetben tartalmazza a jogviszony alanyainak adatait, különös tekintettel a személyi számra és adóazonosító jelre. Ingatlan ajándékozása esetén az ingatlan értékének, helyrajzi számának is szerepelnie kell a szerződésben és nem árt csatolni a tulajdoni lapot.

A félreértések elkerülése érdekében forduljunk ügyvédhez!

A fentieket olvasva látható, hogy az ajándékozás nem is olyan egyszerű. Azáltal, hogy ingyenes, számos területe egyáltalán nem egyértelmű és nem is tekinthető véglegesnek.

Annak érdekében, hogy a későbbiekben ne legyen konfliktus a családtagok, rokonok és egyéb viszonyban állók között, jobb írásba foglalni. Egy esetleges bírói eljárás során egy minden feltételt és körülményt pontosan rögzítő ajándékozási szerződéssel számos probléma kiküszöbölhető.

Az ajándékozási szerződés írásba foglalását minden esetben bízza a szakterületen jártas ügyvédre, pl. Dr. Székely Andreára. Egy jogi szakember nemcsak az ajándékozási szerződés elkészítésében, de az ellenjegyzésében is eljárhat. Ingatlan ajándékozás esetén minden bizonnyal a földhivatali ügyintézésben és az illetékfizetéssel kapcsolatos tájékoztatásban is segítségére lesz, forduljon hozzá bizalommal!

Mennyi idő alatt bomlik le az alkohol a szervezetből?

Nyári bulik, ünnepek után és ittas vezetésen érve merül fel leggyakrabban a kérdés, hogy az elfogyasztott alkohol mennyi idő alatt bomlik le a szervezetből. Ilyenkor kerül elő az alkoholszonda, ha van, vagy a számolgatás, az internetes kalkulátorok. 

Mióta hazánkban a zéró tolerancia elve érvényes, már kis mennyiségű alkohol kimutatásának is szigorú jogkövetkezményei lehetnek. Ezért ajánlott tisztában lenni azzal, mennyit szabad inni és mennyi idővel azelőtt, hogy autóba ülnénk. 

De mit kell tudni erről, mi az alkohol lebomlásának folyamata?

Hogyan bontja le a szervezet az alkoholt?

Az alkohol lebontásában a májnak és a májenzimeknek van jelentősége. Az alkohol a szervezetbe kerülve már a nyálkahártyán keresztül elkezd felszívódni. Ez folytatódik a nyelőcsőben és a gyomorban, vékonybélben. A vérbe, véráramba kerülve eljut a szervezet minden részébe. A felszívódás körülbelül egy-másfél óra. Persze, ha éhgyomorra iszunk, akkor ez az idő rövidebb, míg ha zsíros, szénhidrátgazdag az étel, akkor ez lassítja a felszívódást. Az sem mindegy, milyen szeszről van szó: sör, bor, pálinka? A tömény italok felszívódása nehézkesebb. 

Az alkoholnak csaknem 90%-a bontódik le a májban, míg 10 %-a a tüdőn és vizeleten keresztül.  Ez azonban egészséges májra, egészséges szervezetre kivetítve igaz. A számítások alapja legyen most is egy átlagos és egészséges, 80 kilogramm testtömegű férfi. 

A szervezet 1 óra alatt 10 testsúly kilogrammonként képes 1 gramm tiszta alkohol lebontására. 

Tehát egy 80 kilogrammos férfi szervezete óránként 8 grammnyi alkohol lebontására képes. Ebből kikövetkeztethetjük, hogy egy felnőtt szervezet átlagosan 7-10 gramm alkoholt képes lebontani-

Azaz egy átlagos ember alkoholfajtától függően 6 és fél óra alatt tudja az alkoholt lebontani.  

Mitől függ a lebontási idő?

Mindenki másképp tolerálja az elfogyasztott alkoholt. Így az alkohol lebomlását mindenkinél más egyéni tényező befolyásolja. Az is megállapítást nyert, hogy a nők feleannyira tolerálják az alkoholt, mint a férfiak. Sőt, a lebomlás ideje és folyamata minden esetben egyénenként is változó lehet, a személy fizikai és pszichikai állapotától függően.

A lebontási idő azonban más tényezőktől is függ. Igy attól is, hogy éhgyomorra fogyasztottuk-e vagy zsíros ételek után, előtt esetleg evés közben poharazgattunk. A nagy keményítő tartalmú ételek (kenyér, rizs) is lassíthatják az alkohol lebontását, hiszen úgymond felszívják az alkoholt, védve a gyomor nyálkahártyáját. De tévedés ne essék, ettől még ugyanúgy meg kell birkózni vele szervezetünknek!

Az sem mindegy, a szervezetünk, főként a májunk mennyire volt leterhelve korábban az alkoholfogyasztással, illetve most mennyire terheljük le. Milyen töménységű, alkohol tartalmú italt iszunk, milyen kísérővel. Iszunk-e közben vizet?  

A korunk ugyanúgy nyom a latban, akárcsak az, hogy az alkoholizálást megelőző időszakban mennyit aludtunk, mennyire vagyunk kipihentek.  

Az alkohol kiürülési ideje 

Nézzük meg, mennyi idő alatt bomlanak le az egyes alkoholfajták.

 • 2 dl bor lebomlási időtartama 2 óra
 • 0,5 l sör lebomlási időtartama 3 óra
 • 5 centiliter pálinka lebomlási időtartama 2-4 óra
 • 5 cl vodka lebomlási időtartama 2-3 óra
 • 5 centiliter whisky lebomlási időtartama 2-3 óra

Az alkohol egyéb hátrányos hatásai 

A nagy mennyiségű alkohol nemcsak a gyomrot terheli meg, de az idegrendszert is. Hiába ürült ki az alkohol, de az idegrendszerünkre kifejtett hatása befolyásolhatja vezetési képességünket.

A fáradtság szintúgy, a vele járó figyelmetlenségről, koncentrációzavarról nem is beszélve.

Végül, de nem utolsósorban a dehidratáltság is az alkohol maradványa. Igyunk sok vizet!

Tartsuk be a 24 órás szabályt!

Lehet, hogy a délben ivott sörnek este már nyoma sincs a szervezetünkben, de az idegrendszerre gyakorolt hatása miatt fáradtak vagyunk, akár koncentrációzavarok is előfordulhatnak.

Fogadjuk meg a tanácsot:

Ez a 24 órás szabály: italozás után 24 óráig ne ülj volán mögé! 

Mindenkire másképp hat – A véralkohol szint fokozatai

Ha az alkoholról, annak hatásairól beszélünk, mindenki másképp reagál rá. 

Van, aki bevallja, hogy szereti, issza, de mértékkel. Van, aki tagadja, hogy inna alkoholt. Rendszeres fogyasztása betegségnek minősül, ha testi, lelki és szociális tünetei már jelentkeznek az egyénnél.

Egy biztos: az alkohol mindenkire másképp hat. Nézzük meg ennek fokozatait!

Így hat ránk az alkohol

Az elfogyasztott mennyiségtől függően az alkohol vérünkben véralkoholként jelenik meg. Azt, hogy a vérben szeszesital fogyasztás után mennyi alkohol van, a véralkoholszint-érték árulja el. 

Példaként: ha egy liter vérben (1000 ml) 0,5 ml alkohol van a véralkoholszint 0,5 ezrelék. Minél magasabb az érték, annál nagyobb az alkohol szervezetünkre gyakorolt hatása.

Az értékek növekedésével megkülönböztetünk igen enyhe, enyhe, közepes, súlyos és igen súlyos ittasságot a légalkoholszint vagy a véralkoholszint alapján.

A fokozatok a hatóság által kiszabott büntetés mértékének megállapításakor bírnak jelentőséggel.

A spicces állapottól az alkoholmérgezésig

A következő tünetek és állapotok egy egészséges, 80 kg súlyú emberre jellemző reakciók.

Véralkoholszint: 0,3-1,2 ezrelék

A fogyasztó szemei csillognak, bőre kipirul. Lehelete alkoholszagú. Gátlásai kezdenek oldódni, többet beszél, mint szokott. Erőteljesen gesztikulál. Mozdulatai kissé tónustalanná válnak, reflexei tompulnak, csökken a reakcióidő. Ha ilyenkor autóba ül, még nagyobb az önbizalma, hiszen nem érzékeli ezeket a változásokat. Felszabadult és nyugodt. Ez már az enyhe ittasság állapota. 

Véralkoholszint: 0,9-2,5 ezrelék

Az alkoholizáló emelkedett, eufórikus hangulatba kerül. Gátlásai feloldódnak, ítélőkészsége csökken, olyasmiket is megtesz, amit józan állapotban nem tenne. Egyre többet beszél, időnként artikulátlanul, ugyanakkor a felfogóképessége hanyatlik. Mozgáskoordinációja romlik, dülöngél, reflexei lassulnak. Egyensúlyérzéke és helyzetérzékelése csökken. Pulzusa és légzése szaporább, vérnyomása magas. Nagyobb mértékű a verejtékezés, gyakori a vizeletkiválasztás. A térlátás zavara figyelhető meg. Ezt nevezi a jog ittasságnak. 

Véralkoholszint: 1,8-3,0 ezrelék

Az illető nyugtalan, agresszív, néha dühöng. Nem tud összpontosítani, bizonytalanok a mozdulatai. Szédül, fáj a feje, hányingere is lehet. Zavartan viselkedik. 

Véralkoholszint: 2,5-4,0 ezrelék

A hányinger, szédülés, fejfájás fokozódik. A részeg aluszékony, gyakran elveszíti kapcsolatát a külvilággal. Lehetetlen helyeken is elalszik. Önveszélyessé válik.

Véralkoholszint: 3,5-5,0 ezrelék

Az alany elveszíti az eszméletét, testhőmérséklete veszélyesen alacsony szintre csökken le. A légzés leállhat, az élettel összeegyeztethetetlen állapot lép fel, életveszélyes állapotba kerül. Ez az alkoholmérgezés állapota.

Mi a teendő, ha magas a véralkoholszint?

Az, hogy mikorra ürül ki az alkohol teljesen a vérből, teljesen egyénfüggő. 

Számos kalkulátor található az interneten ezzel kapcsolatban, de egyik sem tud megbízható eredménnyel szolgálni. 

Ennek oka, hogy az alkohol kiürülésének ideje több tényező együttes függvénye lehet. Befolyásolja a testsúly, az anyagcsere gyorsasága, az elfogyasztott ételek mennyisége, összetétele, savassága. A máj leterheltsége alapvető tényező lehet.

Attól is függ, hogy az italozó személy mennyire kipihent, mennyi az életkora és hogy férfiról vagy nőről van-e szó.

Mivel az alkohol hat a központi idegrendszerre, így ezzel az egész szervezet működését befolyásolhatja. Lebomlását követően az alkohol még mindig befolyásolhatja az idegrendszert, így a vezetési képességet is. Bátrabbnak, magabiztosabbnak érzi magát a fogyasztó az alkohol hatására. Képességeit, vezetési képességeit is felülértékeli, nem mérlegel vagy alábecsüli a veszélyes helyzeteket. 

Ezért a legjobb a várakozás. Az ivászat és a vezetés között akár 24 órának is el kell telnie ahhoz, hogy biztonsággal ülhessünk a volán mögé. 

Addig is, ha lehet, hívjunk taxit, ezzel előzve meg az esetleges balesetet vagy a rendőri igazoltatással járó büntetést.

Mennyi idő alatt évül el az ittas vezetésért járó büntetés?

A jogi gyakorlatból kiderül, hogy a bűnügyekben, büntetőügyekben érintett személyek gyakran nincsenek tisztában az elévülés fogalmával. 

Mint ahogy a büntethetőség és a büntetés is más-más fogalmak, a büntethetőség, azaz a bűncselekmény elévülése sem ugyanaz, mint a már jogerősen kiszabott büntetés elévülése.

Ebben a bejegyzésben ezt szeretnénk tisztázni, az ittas vezetésre kivetítve.

Milyen mértékű szabadságvesztés büntetés szabható ki ittas vezetésért? 

Járművezetés ittas állapotban: Btk. 236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt

a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,

b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget

okoz.

A büntethetőség elévülése

Először is azt szükséges tisztázni, hogy a büntethetőség nem minden bűncselekmény esetében évül el. 

Azok a bűncselekmények, amelyek esetében nem beszélhetünk elévülésről, jellemzően a súlyos, életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető cselekmények. Ilyenek az emberölés minősített esetei, a kábítószer kereskedelem, illetve hadieseményekkel kapcsolatos bűnesetek. Hogy pontosan milyen esetek ezek, törvényi rendelkezés határozza meg. 

Ugyanígy az elévülési időről, valamint az elévülés érvényességéhez szükséges egyéb szabályokról is rendelkezik a jogalkotó.

A büntethetőség elévülési ideje minden esetben a kiszabható büntetés felső határához igazodik. De a jog rendelkezik arról is, hogy az elévülés minimum határa legalább öt év.

Az elévülés félbeszakadása – Mit jelent ez és milyen következményei lehetnek?

Sokan gondolják úgy, hogy elegendő kivárni az elévülési időt, aztán majd minden megoldódik. Nem számolnak azzal, hogy az elévülési idő bizonyos cselekmények hatására félbeszakadhat. A jog azonban nem ennyire egyszerű.

Először is, jó tudni, hogy ha az elévülési idő félbeszakad, újrakezdődik. Sőt, azon túl, hogy az addig eltelt idő semmisnek minősül, az újrakezdődött elévülési idő is félbeszakadhat, és újra elkezdődhet. 

Ez több alkalommal is megtörténhet, több okból is. Lássuk, melyek ezek az okok.

A hatóságnak, bíróságnak lehetnek olyan cselekményei a büntetőeljárás közben, amik az előrelépést célzó, érdemi cselekmények. Ilyen, a jogszabály által meghatározott elévülési időt megszakító cselekmény lehet az idézés kiadása, tárgyalás megtartása, elfogatóparancs kiadása. Az új, előző elfogatóparancsot felülíró elfogatóparancs kiadása ugyancsak félbeszakíthatja az elévülési időt. De a büntethetőség elévülését a vádemelés is félbeszakítja. 

Mennyi idő alatt évül el a már kiszabott büntetés ittas vezetés esetében?

Amennyiben Ön az ittas járművezetés esetével kapcsolatban kereste fel az oldalt, nyilván ennek viszonylatában érdekli az elévülés ideje. 

Az ittas járművezetés bűntettéért kiszabható szabadságvesztés elévülési ideje jogerősen kiszabott ítélet esetén a kiszabott szabadságvesztés évei plusz öt év. Öt évet el nem érő időtartamú szabadságvesztés esetén öt év.

Kiszabható büntetés lehet még a foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás is. 

Az előzőekből következően, a járművezetéstől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás – amennyiben a járművezető foglalkozása körében követte el a bűncselekményt – a már kiszabott büntetés nagyságrendjétől függően:

 • a) ötévi vagy ezt meghaladó határozott tartam esetén tíz év,
 • b) öt évet el nem érő tartam esetén öt év elteltével évül el.

A pénzbüntetés elévülése a minimum elévülési idő alatt értendő öt év időtartam alatti.

Amennyiben ennél bővebb információt szeretne, kérem, keresse fel irodánkat!

Ittasan vezetett? Forduljon időben ügyvédhez!

Az ittas vezetés következményeivel kapcsolatban rengeteg tévhit, idejétmúlt információ található az interneten, közösségi oldalakon. Azok többsége, akik ellen büntetőeljárás indult ittas vezetés miatt, egyáltalán nincs tisztában azzal, mit tegyen és mit ne.

Ha megtörtént a baj, minél hamarabb keressünk fel egy – lehetőleg közlekedési ügyekre szakosodott – tapasztalt ügyvédet, ügyvédi irodát. 

Mi az ittasság, ki számít ittasnak a jog szempontjából?

Azt, hogy a járművezető fogyasztott-e alkoholt, az igazoltatás során alkoholteszterrel állapítja meg a hatósági személy. Amennyiben a mérés pozitív, a tesztet meg kell ismételni. 

Ez történhet hitelesített alkoholszondával vagy vérvétellel. 

Amennyiben hitelesített szondával ismétlik meg a mérést, a légalkoholszint a mérvadó. Ha a sofőrtől vért vesznek, a véralkoholszint értékei alapján dől el, hogy ittasnak minősíthető-e.

Ittasnak minősül az a személy, akinek a véralkoholszintje 0,50 gramm/liter vagy a légalkoholszint ellenőrzése során a szonda 0,25 milligramm/liter értéket állapít meg.

Ez azt is jelenti, hogy az ittasság állapotához nem szükséges, hogy felszívódjon az alkohol a szervezetben. A jog ittasnak veszi azt is, aki akkora mennyiségű alkoholt fogyasztott, ami a szervezetében felszívódva a légalkohol vagy véralkohol határértékeket előidézi majd.

Az ittasság fokozatai – van-e jelentőségük?

A már említett 0,25 milligramm/liter vagy 0,50 gramm/liter határértékek. Az ezek feletti értékeket négy sávra osztja a jog (lásd a fenti táblázatot).

Az értékek növekedésével megkülönböztetünk igen enyhe, enyhe, közepes, súlyos és igen súlyos ittasságot a légalkoholszint vagy a véralkoholszint alapján.

A fokozatok a hatóság által kiszabott büntetés mértékének megállapításakor bírnak jelentőséggel.

Milyen büntetésre számíthat ittas vezetés esetén?

Az, hogy ittas vezetés miatt Ön milyen büntetésre számíthat, több tényező függvénye lehet.

A vezetői engedély bevonásán, a vezetéstől való eltiltáson túl pénzbüntetésre, de akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is lehet számítani, attól függően, hogy történt-e testi sértés vagy haláleset.

Ha követi tanácsaimat, tudni fogja, milyen lépéseket kell megtennie ahhoz, hogy a lehető legenyhébb pénzbüntetést vagy a legrövidebb eltiltást kaphassa.

 • Sokan elkövetik azt a hibát, hogy amikor ebbe a helyzetbe kerülnek, ismerősökhöz, magukat szakértőnek tituláló személyekhez fordulnak segítségért. Tudnia kell, hogy az ügyvédi titoktartás ezekre a személyekre nem vonatkozik. Bármi, amit elmond, amit az ügyről mással megoszt, a későbbiek folyamán Ön ellen felhasználható. 
 • Nem úgy, ha ügyvéddel osztja meg az üggyel kapcsolatos információkat. Csak az ügyvédet kötelezi a jog titoktartásra! 
 • A büntetőeljárás megindulása után rövid időn belül kihallgatásra idézhetik Önt.  Az igazoltató rendőr jelentése mellé itt készül egy hosszabb jegyzőkönyv is a vallomása alapján.   Mivel ezeket az iratokat a bíróság is megismerheti, a vallomásának tartalma – ami Önre nézve terhelő lehet – befolyásolhatja a büntetőeljárás alakulását is.
 • Ne tegyen vallomást ügyvéd nélkül! Sem az igazoltató rendőrnek, sem az Önt kihallgató nyomozónak ne mondjon semmit. Amennyiben nincs jelen az ügyvédje, élhet a vallomás megtagadásának jogával. 
 • Az esetek többségében az igazoltató rendőr bevonja a vezetői engedélyét, vezetési jogosultsága szünetel. Az, aki ennek ellenére gépjárművet vezet, engedély nélküli vezetés szabálysértését követi el. Ezért külön is büntethető, de mivel az ittas vezetéssel kapcsolatos büntetőeljárás során a bíró beszerzi a vádlott szabálysértési előéletére vonatkozó iratokat, ez súlyosbító körülmény lehet az ügyben.
 • Bevont jogosítvánnyal ne vezessen gépjárművet!

Hogyan veheti fel velem a kapcsolatot?

Amennyiben Önt ittas vezetésen érték, Ön ellen büntetőeljárás indult, nem érdemes halogatni. Keressen fel egy tapasztalt, közlekedési ügyekre specializálódott ügyvédet mihamarabb!

Irodánk munkatársával a hét minden napján – akár hétvégén is – felveheti a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

Ittas vezetésen érték? Lehetnek enyhítő körülmények!

Amikor az igazoltató rendőr előveszi az alkoholszondát, a legtöbben akkor is izgalommal fújják meg azt, ha nem ittak semmit a megelőző órákban vagy napon.

Rengeteg tévhit kering az alkoholos befolyásoltsággal és azzal kapcsolatban, hogy mi miatt jelezhet pozitív értékeket a teszter.

Mit jelez a szonda? 

A zéró tolerancia bevezetése előtt a jogosítvánnyal rendelkezők többsége nyugodtan fogyasztott el vezetés előtt egy pohár sört vagy fröccsöt. Hiszen az nem árt meg senkinek!

Azóta már tudjuk, hogy ez nem állja meg a helyét, bár létezik az alkohollal szemben az úgy nevezett egyéni tolerancia fogalma is. Ez azt jelenti, hogy mindenkinél egyedi, szervezetétől, testsúlyától, egészségügyi és pszichikai állapotától függő, hogy mennyire hatnak rá a különböző szeszesitalok.

Egy átlagos testalkatú, körülbelül 80 kg testsúlyú egészséges férfi egy pohár sör elfogyasztását meg sem érzi – mondják. Persze nem mindegy, milyen sörről van szó, hiszen itt is széles a skála a sörök alkoholtartalmát illetően.

Mit mérhet a szonda vagy milyen eredménye lehet a vérvételnek?

 • 0,1 milligramm/liter légalkoholszint, azaz 0,2 gramm/liter véralkoholszint alatt az alkoholfogyasztás nem bizonyítható. 
 • 0,11 milligramm/liter és 0,21 gramm/liter alatt van bizonyítottan, a tesztelt személy nem vonható felelősségre ittasság miatt.  
 • A határértékek 0,25 milligramm/liter vagy 0,50 gramm/liter. 

Ez utóbbi értékek fölött már ittasság esetéről beszélünk. 

Konyakmeggy és egyebek – Tévhitek arról, mi csaphatja be a szondát

Sokan azt hiszik, az alkoholos leheletet megmagyarázhatják a konyakmeggy fogyasztásával vagy enyhítő körülmény, hogy szájvizet használtak mielőtt autóba ültek volna.

Van benne igazság, hiszen valóban előfordulhat szervezetünk lebontási folyamatainak köszönhetően, hogy néhány szem alkoholos bonbon vagy fogmosás utáni szájvíz használatát követően jelez a szonda.

Ezt azonban kevés víz fogyasztásával egyszerűen megelőzhetjük. Ha mégis pozitív a teszt, akkor kérjük meg az igazoltató rendőrt az esetet elmagyarázva, hogy pár perc múlva ismételje meg a szondáztatást. Némi folyadékot elfogyasztva biztosan negatív lesz az eredmény.

Szintén problémát okozhatnak egyes gyógyszerek. A Svédcsepp vagy az alkohol tartalmú köptetők kimutathatók szondával. Ezek használati útmutatóját elolvasva ezzel tisztában kell lennünk. Azonban vannak egyéb gyógyszerek is, amiben található alkohol. Ezért, ha orvos által előírt gyógyszert szedünk, azt lehetőleg ne a vezetés előtt tegyük. Ha mégis így tennénk, és épp akkor állít meg a rendőr, ezt az alkoholszonda jelezheti. Ilyen esetben mindenképp kérjünk vérvizsgálatot!

A zsíros, szénhidrátban gazdag ételek előzetes fogyasztásáról is terjednek tévhitek. Hallottunk már töltött káposzta miatt megbüntetett személyről is. Kísérletek bizonyítják, hogy ez is csak egy városi legenda. Sőt, a kávé és cukorkák, de még egy-két dianás cukorka fogyasztása sem lehet a ludas.

Mi lehet valóban enyhítő körülmény ittas vezetés esetén?

Először is tisztázni kell, hogy valóban vezetésről volt-e szó. Amennyiben Önt úgy igazoltatták és szondáztatták, hogy csak bent ült a gépjárműben, az még nem ittas vezetés. Sőt, ha már elindította a jármű motorját, az is csak kísérletnek minősül a jog szerint.

Amennyiben az autót ki is mozdította a helyéről, az már valóban az ittas vezetés esete.

Az is enyhítő körülménynek számít, ha nem marasztalták el korábban ittas vezetés miatt. A kifogástalan közlekedési magatartása is enyhítő körülmény lehet. Számíthat a latban az Ön kora, egészségügyi állapota, az Ön által szedett gyógyszerek összetétele is.

Hogy enyhíthető-e, milyen mértékben enyhíthető a büntetés mértéke, arról egy tapasztalt védőügyvéd az első konzultációt követően tájékoztatni tudja.  Itt az is kiderülhet, szükség van-e igazságügyi orvosszakértő vagy szaktanácsadó bevonására.

Végül pedig ami a legfontosabb lehet: nem vonható felelősségre az italt fogyasztó, ha bizonyítható, hogy nem tudta, az ital alkoholt tartalmaz. Azaz önhibáján kívül fogyasztott alkoholt.