Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés

Az ajándékozási szerződés egy vagyonátruházási ügyletet hoz létre, amelynek keretében az ajándékozó (saját vagyona terhére) ingyenesen nyújt vagyoni előnyöket az ajándékozottnak. Az ajándék lehet ingóság, ingatlan vagy vagyoni értékű jog. Annak érdekében, hogy az ajándékozás mindkét fél megelégedettségére szolgáljon, érdemes közelebbről is megismerkedni az előírásokkal!

Ekkor kell ajándékozási szerződést írni

Az ajándékozást nem minden esetben kell írásba foglalni, szóban vagy ráutaló magatartással is megköthető. Ingatlan vagy nagyobb értékű vagyoni jog esetén azonban ajánlott, sőt, ingatlan ajándékozás esetén kötelező is. Ingatlannál ugyanis a szerződés érvényességéhez ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzői okiratba foglalás is szükséges, a tulajdonszerzéshez pedig az ingatlan-nyilvántartásba való bejelentés.

Az ajándékozási szerződés nagy előnye, hogy utána illetéket fizetni nem szükséges abban az esetben, ha az ajándékozás egyeneságbeli rokonok, házastársak vagy testvérek között történik meg. Más esetben, ingatlannál és 150.000 Ft feletti értéknél vagyonszerzési illetéket kell fizetni az általános szabályok szerint.

A jogviszony alanyai és tárgya

Az alanyok értelemszerűen az ajándékozó és az ajándékozott, tárgya pedig az ajándék, ami – ahogy már említettük – lehet ingó, ingatlan vagy vagyoni értékű jog. Az ajándékra vonatkozóan előfordulhatnak bizonyos korlátozások, például a termőföld ilyen típusú átruházása esetén. A gyakorlatban gyakori a pénzbeli ajándékozás is.

Ajándékozási szerződéssel a jog közvetlenül áll be, az ajándékozott pedig jogosult annak követelésére. A törvény azonban meghatároz bizonyos eseteket, amikor az ajándékozó a szerződés teljesítését megtagadhatja. Mégpedig akkor, ha a szerződéskötést követően az életében olyan változások álltak be, amelyek következtében a szerződés teljesítése tőle nem várható el.

Az ajándékozó ugyanakkor ugyanakkor vissza is követelheti az ajándékot az 5 éves elévülési időn belül. Például akkor, ha:

  • az ajándékozónak létfenntartása érdekében szüksége van az ajándékra
  • az ajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozó sérelmére
  • téves feltevés okán valósult meg az ajándékozás

Az ajándékozási szerződéssel kapcsolatos tudnivalók

Azt már tudjuk, hogy az ajándékozott terhére kap az ajándékozott a vagyoni előnyöket. Az ajándékozás alapvető jellemzője pedig az ingyenességben rejlik, tehát mindezért az ajándékozottnak nem kell fizetni. Ha az ajándékot valamilyen ellenszolgáltatáshoz kötik, a szerződés érvénytelen.

Az ajándékozott köteles az ajándékot átadni, az ajándékozott pedig átvenni. Megvalósulhat valamilyen kötelmi jogban is a már említett esetek mellett, ilyen például egy tartozás elengedése, átvállalása vagy valamilyen engedmény nyújtása.

Az ajándékozási szerződés minden esetben tartalmazza a jogviszony alanyainak adatait, különös tekintettel a személyi számra és adóazonosító jelre. Ingatlan ajándékozása esetén az ingatlan értékének, helyrajzi számának is szerepelnie kell a szerződésben és nem árt csatolni a tulajdoni lapot.

A félreértések elkerülése érdekében forduljunk ügyvédhez!

A fentieket olvasva látható, hogy az ajándékozás nem is olyan egyszerű. Azáltal, hogy ingyenes, számos területe egyáltalán nem egyértelmű és nem is tekinthető véglegesnek.

Annak érdekében, hogy a későbbiekben ne legyen konfliktus a családtagok, rokonok és egyéb viszonyban állók között, jobb írásba foglalni. Egy esetleges bírói eljárás során egy minden feltételt és körülményt pontosan rögzítő ajándékozási szerződéssel számos probléma kiküszöbölhető.

Az ajándékozási szerződés írásba foglalását minden esetben bízza a szakterületen jártas ügyvédre, pl. Dr. Székely Andreára. Egy jogi szakember nemcsak az ajándékozási szerződés elkészítésében, de az ellenjegyzésében is eljárhat. Ingatlan ajándékozás esetén minden bizonnyal a földhivatali ügyintézésben és az illetékfizetéssel kapcsolatos tájékoztatásban is segítségére lesz, forduljon hozzá bizalommal!