Közúti baleset okozása: a résztvevők köre és a felelősség kérdése

Az, aki a közlekedés szabályainak súlyos megszegésével másnak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, közúti baleset okozásával vádolható meg. Az egyértelműen meghatározott jogi fogalom ellenére a valóságban sokszor nehéz bizonyítani, hogy ki követett el szabálytalanságot és melyik felet milyen mértékű felelősség terheli. Az alábbiakban megnézzük a közúti baleset okozásában résztvevőket és azt is, hogyan állapítható meg a bűnös kiléte.

Ki által valósulhat meg közúti baleset okozása?

Közúti balesetet csak járművezető okozhat, gyalogos vagy utas nem. Sértettnek minden esetben azt tekintjük, aki az incidens következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenved. Az elkövetés magatartása pedig a KRESZ szabályainak, valamint egyéb kapcsolódó előírásoknak a megszegését fedi le. Közúti baleset okozása általában gondatlanságból történhet meg, ami lehet aktív cselekvés, vagy éppen egy szükséges tevékenység mellőzésének következménye.

A gondatlan magatartás ebben az esetben egészen pontosan azt jelenti, hogy az elkövető tisztában van azzal, mit kellene tennie, mégsem teszi és bízik abban, hogy ennek nem lesznek negatív következményei. Gondatlanságnak tekinthető az is, ha a vétkes fél nem figyel a tőle elvárható módon és nincs tisztában azokkal a szabályokkal, amelyeket be kellene tartania. 

Közlekedési szabályszegés ugyanakkor az is, ha a járművezető a vezetésre alkalmatlan állapotban ül a volán mögé pl. alkoholfogyasztás, eszméletvesztéssel járó betegség vagy valamilyen gyógyszer következtében. 

A bűnösség kérdése

Közúti baleset okozása gondatlanul mehet végbe. A közúti baleset végrehajtásának körülményeit és a vonatkozó, be nem tartott vagy fel nem ismert szabályokat a bíróság vizsgálja eljárása során. 

A bűncselekmény akkor tekinthető befejezettnek, ha a sértett súlyos sérüléseket szenvedett. Tehát, ha csak a jármű vezetője sérül meg, más nem, nem beszélhetünk közúti baleset okozásáról. A fogalmat fontos elkülöníteni a közúti veszélyeztetéstől, amelynek során közvetlen veszélyhelyzet áll fenn. Ha ebben a veszélyhelyzetben az elkövető szándékos magatartást tanúsít, annak következményében pedig súlyos testi sértés valósul meg, közúti veszélyeztetésről beszélünk. 

Az elkövető felelőssége

Láthatjuk, mennyire összetett dolog egy közúti baleset okozása. Közúti balesetek ügyvéd alkalmazásával vizsgálhatók ki a legkönnyebben, hiszen egy ilyen ügyekre szakosodott jogi szakember ismereteinek és tapasztalatainak köszönhetően képes hatékonyan ellátni a vétkes védelmét. 

A balesetekkel kapcsolatos eljárás során a rendőrségnek, az illetékes bíróságnak és az ügyvédnek is óriási szerepe van. Közlekedési baleset okozása a leggyakrabban sebességtúllépés, a jobbkéz-szabály figyelmen kívül hagyása, irányváltoztatás vagy bekanyarodás alkalmával, vagy az elsőbbségadás elmulasztása miatt valósul meg. 

Ez utóbbi kérdéskör számos vitára és félreértésre ad okot, ezért a Legfelsőbb Bíróság általános iránymutatásokat is megfogalmazott a témában. Az azonban biztos, hogy a közlekedés résztvevőit azonos felelősség terheli, illetve a KRESZ szabályai közül mindegyik ugyanolyan fontos, nincs közöttük hierarchia. 

A közúti balesetek egyéb jellemzői

Azt már tudjuk, hogy közúti baleset okozása bűncselekményt csakis a vétkes jármű vezetője valósíthat meg. Ebből egyenesen következik, hogy a nem közúton, hanem pl. földúton, mezőn vagy egyéb területen megvalósított szabályszegés nem tekinthető közúti baleset okozásának. Ugyanakkor az elkövetőnek súlyos sérülés vagy halál okozásának esetén az általános szabályok szerint természetesen ebben az esetben is felelnie kell. 

Közúti baleset okozása tehát mindenképpen közúton, a vétkes jármű vezetője által valósul meg a sértett sérelmére, aki nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenved. A vádlottnak minden esetben érdemes jogi segítséget kérni. Dr. Janklovics Ádám ügyvéd közlekedési balesetekre szakosodott, így hatékonyan képes ellátni a vétkes védelmét.