Mennyi idő alatt évül el az ittas vezetésért járó büntetés?

A jogi gyakorlatból kiderül, hogy a bűnügyekben, büntetőügyekben érintett személyek gyakran nincsenek tisztában az elévülés fogalmával. 

Mint ahogy a büntethetőség és a büntetés is más-más fogalmak, a büntethetőség, azaz a bűncselekmény elévülése sem ugyanaz, mint a már jogerősen kiszabott büntetés elévülése.

Ebben a bejegyzésben ezt szeretnénk tisztázni, az ittas vezetésre kivetítve.

Milyen mértékű szabadságvesztés büntetés szabható ki ittas vezetésért? 

Járművezetés ittas állapotban: Btk. 236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt

a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,

b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget

okoz.

A büntethetőség elévülése

Először is azt szükséges tisztázni, hogy a büntethetőség nem minden bűncselekmény esetében évül el. 

Azok a bűncselekmények, amelyek esetében nem beszélhetünk elévülésről, jellemzően a súlyos, életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető cselekmények. Ilyenek az emberölés minősített esetei, a kábítószer kereskedelem, illetve hadieseményekkel kapcsolatos bűnesetek. Hogy pontosan milyen esetek ezek, törvényi rendelkezés határozza meg. 

Ugyanígy az elévülési időről, valamint az elévülés érvényességéhez szükséges egyéb szabályokról is rendelkezik a jogalkotó.

A büntethetőség elévülési ideje minden esetben a kiszabható büntetés felső határához igazodik. De a jog rendelkezik arról is, hogy az elévülés minimum határa legalább öt év.

Az elévülés félbeszakadása – Mit jelent ez és milyen következményei lehetnek?

Sokan gondolják úgy, hogy elegendő kivárni az elévülési időt, aztán majd minden megoldódik. Nem számolnak azzal, hogy az elévülési idő bizonyos cselekmények hatására félbeszakadhat. A jog azonban nem ennyire egyszerű.

Először is, jó tudni, hogy ha az elévülési idő félbeszakad, újrakezdődik. Sőt, azon túl, hogy az addig eltelt idő semmisnek minősül, az újrakezdődött elévülési idő is félbeszakadhat, és újra elkezdődhet. 

Ez több alkalommal is megtörténhet, több okból is. Lássuk, melyek ezek az okok.

A hatóságnak, bíróságnak lehetnek olyan cselekményei a büntetőeljárás közben, amik az előrelépést célzó, érdemi cselekmények. Ilyen, a jogszabály által meghatározott elévülési időt megszakító cselekmény lehet az idézés kiadása, tárgyalás megtartása, elfogatóparancs kiadása. Az új, előző elfogatóparancsot felülíró elfogatóparancs kiadása ugyancsak félbeszakíthatja az elévülési időt. De a büntethetőség elévülését a vádemelés is félbeszakítja. 

Mennyi idő alatt évül el a már kiszabott büntetés ittas vezetés esetében?

Amennyiben Ön az ittas járművezetés esetével kapcsolatban kereste fel az oldalt, nyilván ennek viszonylatában érdekli az elévülés ideje. 

Az ittas járművezetés bűntettéért kiszabható szabadságvesztés elévülési ideje jogerősen kiszabott ítélet esetén a kiszabott szabadságvesztés évei plusz öt év. Öt évet el nem érő időtartamú szabadságvesztés esetén öt év.

Kiszabható büntetés lehet még a foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás is. 

Az előzőekből következően, a járművezetéstől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás – amennyiben a járművezető foglalkozása körében követte el a bűncselekményt – a már kiszabott büntetés nagyságrendjétől függően:

  • a) ötévi vagy ezt meghaladó határozott tartam esetén tíz év,
  • b) öt évet el nem érő tartam esetén öt év elteltével évül el.

A pénzbüntetés elévülése a minimum elévülési idő alatt értendő öt év időtartam alatti.

Amennyiben ennél bővebb információt szeretne, kérem, keresse fel irodánkat!